Sociaal Tuinieren onderscheidt zich van andere projecten waarin vrijwilligers tuinen opknappen doordat:

  • tuinen onderhoudsarm en ecologisch verantwoord worden aangeplant;
  • tuinen duurzaam worden onderhouden door vrijwilligers;
  • vrijwilligers deskundige begeleiding krijgen op het gebied van groenonderhoud, en sociale en ecologische duurzaamheid.

 

 

Organisatie

Het concept Sociaal Tuinieren is in 2011 in Amsterdam ontwikkeld door de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Het concept ontwikkelde zich tot een succesvol project in vele wijken in Amsterdam.
De komende jaren werkt Stichting Sociaal Tuinieren i.o. samen met Present Nederland en het Apostolisch Genootschap aan de landelijke uitrol van het concept. Daarnaast werken we aan een volledig circulair concept.

Stichting Sociaal Tuinieren coördineert de ontwikkeling van het Landelijk Project Sociaal Tuinieren. De stichting bewaakt de correcte toepassing van de uitgangspunten het concept Sociaal Tuinieren zoals oorspronkelijk bedoeld en vastgelegd in het beleidsplan van de stichting. En is daarmee houder van het intellectueel eigendom van het Concept Sociaal Tuinieren.

Stichting Present Nederland vertegenwoordigt de lokale vestigingen van Stichting Present die betrokken zijn bij de uitvoering van het project Sociaal Tuinieren.

Vestigingen Stichting Present voeren het project Sociaal Tuinieren lokaal uit.

Het Landelijk Kwaliteitsteam, dat opereert vanuit Stichting Sociaal Tuinieren, faciliteert en ondersteunt de lokale vestigingen van Stichting Present bij het opzetten en uitvoeren van projecten.

Het Apostolisch Genootschap maakt de landelijke uitrol van Sociaal Tuinieren mogelijk en ondersteunt het project strategisch en inhoudelijk.

Binnen een Stuurgroep werken de hierboven genoemde partijen samen.

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2021-2023
Download hier onze folder
Download hier onze bijdrage aan de Groene Menukaart van Stichting Steenbreek

 

Methodiek

Voor stichtingen Present die willen starten met Sociaal Tuinieren is een begeleidingstraject beschikbaar. Ben je werkzaam voor een stichting Present en wil je ook starten met Sociaal Tuinieren? Bekijk dit korte filmpje om te zien wat het ondersteuningstraject inhoudt:

Het ondersteuningstraject, dat wordt aangeboden door de partijen die samenwerken binnen het Sociaal Tuinieren project, houdt het volgende in:

➢  Coaching gehele traject
➢  Hulp bij schrijven projectplan / maken begroting / creëren dekkingsplan
➢  Meelopen projectdag Amsterdam
➢  Financiële hulp (indien dekking niet rond)
➢  Facebookgroep voor delen ontwikkelingen

Meer informatie, drie inleidende webinars en handige documenten zijn voor Present locaties te vinden op PresentNet. Geïnteresseerd? Neem contact op met Present Nederland.

Binnenkort komt voor alle belangstellenden een online methodiek beschikbaar.