Sociaal Tuinieren onderscheidt zich van andere projecten waarin vrijwilligers tuinen opknappen doordat:

  • tuinen onderhoudsarm en ecologisch verantwoord worden aangeplant;
  • tuinen duurzaam worden onderhouden door vrijwilligers;
  • vrijwilligers deskundige begeleiding krijgen op het gebied van groenonderhoud, en sociale en ecologische duurzaamheid.

 

 

Organisatie

Het concept Sociaal Tuinieren is in 2011 in Amsterdam ontwikkeld door de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Het concept ontwikkelde zich tot een succesvol project in vele wijken in Amsterdam.
De komende jaren werkt Stichting Sociaal Tuinieren i.o. samen met Present Nederland en het Apostolisch Genootschap aan de landelijke uitrol van het concept. Daarnaast werken we aan een volledig circulair concept.

Stichting Sociaal Tuinieren coördineert de ontwikkeling van het Landelijk Project Sociaal Tuinieren. De stichting bewaakt de correcte toepassing van de uitgangspunten het concept Sociaal Tuinieren zoals oorspronkelijk bedoeld en vastgelegd in het beleidsplan van de stichting. En is daarmee houder van het intellectueel eigendom van het Concept Sociaal Tuinieren.

Stichting Present Nederland vertegenwoordigt de lokale vestigingen van Stichting Present die betrokken zijn bij de uitvoering van het project Sociaal Tuinieren.

Vestigingen Stichting Present voeren het project Sociaal Tuinieren lokaal uit.

Het Landelijk Kwaliteitsteam, dat opereert vanuit Stichting Sociaal Tuinieren, faciliteert en ondersteunt de lokale vestigingen van Stichting Present bij het opzetten en uitvoeren van projecten.

Het Apostolisch Genootschap maakt de landelijke uitrol van Sociaal Tuinieren mogelijk en ondersteunt het project strategisch en inhoudelijk.

Binnen een Stuurgroep werken de hierboven genoemde partijen samen.

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2021-2023
Download hier onze folder
Download hier onze bijdrage aan de Groene Menukaart van Stichting Steenbreek

 

 

Sociaal Tuinieren wordt ondersteund door:

 

 

Sociaal Tuinieren is partners met: