Wat is Sociaal Tuinieren?

Sociaal Tuinieren houdt in dat vrijwilligers privétuinen opknappen en onderhouden bij ouderen en kwetsbare mensen die dat zelf niet (meer) kunnen, vanwege gezondheidsproblemen of een gebrek aan financiële middelen en sociaal netwerk. Sociaal Tuinieren begint altijd met een eenmalige make-over door een groep vrijwilligers.  Tijdens een feestelijke projectdag pakken ze meerdere verwaarloosde en versteende tuinen in één buurt aan.  Onder deskundige begeleiding wordt er gewied en gesnoeid en worden er zoveel mogelijk tegels verwijderd. Daarna wordt er onderhoudsarm en diervriendelijk groen aangeplant. De bewoners dragen hun steentje bij, bijvoorbeeld door koffie met iets lekkers te serveren aan de vrijwilligers. Na de eenmalige make-over helpen vrijwilligers uit de buurt met het onderhoud van hun tuin. Zo werkt Sociaal Tuinieren aan het doorbreken van sociaal isolement en ontstaan er prachtige contacten tussen mensen die elkaar anders niet snel zouden ontmoeten. Tegelijkertijd zorgt het voor meer groen en biodiversiteit in de wijk en een nette, veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

Sociaal Tuinieren onderscheidt zich van veel andere sociale groeninitiatieven:

  • omdat het bestrijden van eenzaamheid en het stimuleren van een groene en gezonde leefomgeving hand in hand gaan.
  • omdat het gericht is op het enorme vergroeningspotentieel van privétuintjes. Meer dan 50% van Nederlandse tuinen betegeld is.
  • omdat het juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving betrekt bij de vergroeningsopgave.
  • omdat vrijwilligers deskundige begeleiding krijgen bij het uitvoeren van Sociaal Tuinieren.

 

 

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2023-2025
Download hier onze folder
Download hier de Groene Menukaart Sociaal Tuinieren van Stichting Steenbreek

 

 

Sociaal Tuinieren wordt ondersteund door:

 

Sociaal Tuinieren werkt samen met