20 MAART: VAN START IN BARENDRECHT!

Samenwerking met vrijwilligers bij tuinonderhoud oudere en kwetsbare huurders

Op zaterdag 20 maart startte Present met Sociaal tuinieren in Barendrecht. Zo’n 15 vrijwilligers gingen geheel coronaproof aan de slag in vijf verschillende tuinen van huurders van Patrimonium. Het project richt zich op mensen die kwetsbaar of oud zijn en daardoor hun tuin niet meer goed kunnen bijhouden. Ze hebben niet het netwerk en het geld om de tuin te laten doen. Dat resulteert helaas vaak in een onverzorgde tuin wat ook het aanzicht van de buurt niet ten goede komt.

De groep enthousiaste vrijwilligers knapte de tuinen op onder begeleiding van een professional van de Nederlandse Tuinenstichting Suze Peters en van Irene Zegwaard van de Barendrechtse organisatie Barboleta Mariposa. Het onkruid ging eruit en de tuinen werden duurzaam beplant met sterke planten. Betegeld werd er niet. “Zo ontstaat een gezellig, klimaatvriendelijk tuintje om in te zitten of om naar te kijken,” aldus Esther Dost van Present. Veel van de vrijwilligers blijven, in overleg met de bewoners, de komende tijd terugkomen om onderhoudswerkzaamheden te blijven doen.

Projectleider sociaal beheer van Patrimonium, Pia van Dalen: “We zijn erg blij met deze mooie samenwerking tussen al deze lokale organisaties en hopen dat de uitgevoerde pilot zal leiden tot een verdere uitrol van dit concept in Barendrecht. Wij ondersteunen dit van harte.”

In het project werken meerdere partijen samen. Naast Present en Patrimonium zijn ook Stichting Kleurrijk, Gemeente Barendrecht, Barboleta Mariposa en de Nederlandse Tuinenstichting betrokken. Deze laatste stichting leverde expertise en sponsorde een grote hoeveelheid beplanting voor de tuinen die werden aangepakt.


Meer informatie over ST in Barendrecht:
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met coördinator Esther Dost van Present Barenrecht via esther@presentbarendrecht.nl