SOCIAAL TUINIEREN​

Met Sociaal Tuinieren doorbreken we het isolement van bewoners in een kwetsbare situatie én zorgen we voor meer groen in de wijk. Door het opknappen van de tuin; het verwijderen van tegels, het duurzaam beplanten van (een deel) de tuin en vervolgens regelmatig onderhoud ontmoeten deze bewoners buurtgenoten en ontstaan nieuwe sociale contacten

Tijdens feestelijke projectdagen worden deze tuinen grondig aangepakt door groepen vrijwilligers. Ze wieden, snoeien, verwijderen tegels en planten onderhoudsarm en diervriendelijk groen onder deskundige begeleiding. De bewoners dragen hun steentje bij, bijvoorbeeld door koffie met iets lekkers te serveren aan de vrijwilligers. Na de eenmalige make-over helpen vrijwilligers uit de buurt met het onderhoud van hun tuin. Zo werkt Sociaal Tuinieren aan het doorbreken van sociaal isolement en ontstaan er prachtige contacten tussen mensen die elkaar anders niet snel zouden ontmoeten. Tegelijkertijd zorgt het voor meer groen en biodiversiteit in de wijk, een nette, veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

 

Wij geloven in een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Met zijn allen, voor ons allen.

Met Sociaal Tuinieren doorbreken we het isolement van kwetsbare mensen én zorgen we voor meer groen in de wijk. Door het opknappen, tegels verwijderen, duurzaam beplanten en regelmatig bijhouden van verwaarloosde tuinen door lokale vrijwilligers.

De enthousiaste vrijwilligers verwijderen onkruid, schoffelen en snoeien dat het een lieve lust is

"Prachtig, ik krijg er tranen van in mijn ogen."

"Het leukste vond ik de volle tuin. Zoveel mensen! Ik heb genoten van de reuring."

"Het is gezellig en het is nuttig. Dat is beter dan thuis zitten''