AD UTRECHT BESTEEDT AANDACHT AAN SOCIAAL TUINIEREN IN HOUTEN

VERWAARLOOSDE TUIN IN HOUTEN? DAN MAAK JE KANS OP EEN MAKE-OVER: ‘WE DOEN HET VOOR MENSEN DIE WAT EXTRA AANDACHT NODIG HEBBEN’

Het AD Utrecht besteedde aandacht aan de start van Sociaal Tuinieren in Houten. Lees hieronder het artikel.

(Foto: Peter Franken)

"Stevig verwaarloosde tuinen in Houten maken binnenkort kans op een ‘make-over’ door vrijwilligers. De stichting Present begint hier met het project Sociaal Tuinieren."

AD Utrecht, Maarten Venderbosch 24-09-20

Dat project is jaren geleden geboren in de Amsterdamse Betonbuurt, waar vrijwilligers overwoekerde tuinen van buurtbewoners gingen opknappen. Zij kwamen via de tuinen in contact met vaak vereenzaamde mensen, niet zelden ouderen die niet meer in staat waren hun eigen tuintje op orde te houden.
Volgens Elles Goes, coördinator van Present in Houten, is het project in Amsterdam al snel een goed voorbeeld gebleken dat ook elders wordt gevolgd. Zij wil in de wijk De Sloot op 31 oktober aanstaande een vergelijkbare ‘tuinendag’ houden. ,,We zoeken een paar tuinen die geschikt zijn en waar de mensen mee willen doen, dan gaan we die met vrijwilligers en buurtgenoten opknappen. Het idee is gewoon een gezellige dag met elkaar te hebben, en natuurlijk elkaar beter te leren kennen.’’

Sociaal Tuinieren heeft verschillende evenementen. Bekijk ons jaaroverzicht

Zaterdag, als de nationale burendag weer wordt gehouden, wil Elles Goes aandacht vragen voor het project. Dat doet zij ’s middags bij De Grote Geer aan de Snoeksloot in Houten. Deze oude boerderij wordt verbouwd tot een gezinshuis voor de opvang van pleegkinderen. De initiatiefnemers zoeken zelf ook nadrukkelijk het contact met buurtbewoners. Zij houden die dag daarom open huis, om de buurt te vertellen over de plannen met het gezinshuis en te laten zien hoe ver de verbouwing is gevorderd.

Stichting Present is een landelijke organisatie die ook in Houten vrijwilligers inzet voor uiteenlopende sociale projecten, alle erop gericht mensen die een (praktisch) steuntje in de rug kunnen gebruiken die hulp ook daadwerkelijk te bieden. ,,We zijn geen klusjesdienst, maar we doen wel klusjes voor mensen van wie we denken dat ze nét even wat extra aandacht nodig hebben.’’ “