HET OPKNAPPEN VAN TUINEN DOOR ZE MOOI TE MAKEN EN GROEN TE HOUDEN VERBETERT BUURTEN

Het werk van de vrijwilligers bleef niet onopgemerkt in deze buurt. Voorbijgangers wisten niet wat ze zagen. 

Het is onze bedoeling om nog veel vaker terug te komen in deze buurt en om nog veel meer tuinen op te gaan knappen. En om de tuintjes die we hebben opgeknapt duurzaam te blijven onderhouden. Er is een hele grote behoefte aan het project, niet alleen in Geuzenveld, maar in veel meer wijken in Amsterdam en in heel Nederland. En we hebben nu bewezen dat het ook coronaproof kan.

De lunch vond plaats op veilige afstand van elkaar, voor de ingang van een inloophuis voor en door Turkse vrouwen, die ons allerhartelijkst ontvingen op hun stoep. Tijdens de lunch maakten de vrijwilligers nader kennis met elkaar. Voor de coronatijd werkten we bij Sociaal Tuinieren met bedrijvengroepen, nu met individuele vrijwilligers die overal vandaan waren gekomen en elkaar voor deze dag nog niet kenden. Aan het einde van de dag was een gevoel van saamhorigheid merkbaar. Eén van de deelnemende vrijwilligers, George Gelauff – die als lid van de stuurgroep vanuit het Apostolisch Genootschap deelnam aan deze Sociaal Tuinieren dag – stelde:

‘Ik ben onder de indruk van de motivatie van de vrijwilligers, de band die er in een paar uur groeit tussen vrijwilligers die elkaar nog nooit eerder gezien hebben en de betrokkenheid van de wijkbeheerders bij de mensen in hun wijk.’

De coördinator van Present Houten nam ook deel als vrijwilliger aan deze projectdag. In Houten, net als in vele andere plekken in Nederland, start Sociaal Tuinieren binnenkort met een pilot.

En waar het echt om draait: de bewoners, die weer licht zien, letterlijk, aan het einde van de tunnel – door hun nu niet meer overgroeide tuin heen. Het licht kan weer hun huizen in schijnen. R. Had met de vrijwilligers die hem in zijn tuin hielpen een fijn contact, en vertelde hen van alles over zijn leven. Waar hij vandaan kwam, waar hij in zijn leven had gewoond, zijn leefsituatie. Er liepen filmploegen rond om reportages over Sociaal Tuinieren te maken. R. Werd een paar keer geïnterviewd. ‘Nou R, jij staat vandaag wel in het middelpunt hè!?’ zei één van de filmers. ‘Ja, en dat heb ik nog nooit eerder van mijn leven meegemaakt,’ zei R. ‘Nou, dan is dit dus jouw dag!’ sprak de filmer.

Aan het einde van de dag was de tuin van R. Een heel stuk leger, maar hij is nog niet klaar. Volgende keer komt Sociaal Tuinieren weer terug om de tuin echt mooi te maken. Bij de andere tuin was dat deze keer al wel gelukt. Die was niet zó verwilderd als die van R. Daar kon deze keer al ingeplant worden.

Dat gebeurde onder deskundige begeleiding van tuin- en landschapsontwerper Robertien Aberson, die er zorg voor droeg dat de planten die in de tuin gezet werden daar ook echt pasten en zouden floreren. Het is erg belangrijk, om teleurstelling te voorkomen, dat de planten zorgvuldig worden geselecteerd en ingeplant.

Als er geen kwalitatief hoogwaardige zorg aan de beplanting wordt besteed, riskeer je dat alles verpietert en dat je binnen no time weer terug bij af bent. En dan willen bewoners nog maar één ding: betegelen. Dat is wat we met Sociaal Tuinieren willen voorkomen, we willen de buurten groen houden.

Zo ziet de tuin van de buren van R. Er momenteel uit. De tegels staan helaas al klaar, omdat ze niet weten wat ze met de tuin aanmoeten. ‘Dan maar betegelen’… Sociaal Tuinieren wil hen ook graag helpen! Wij hopen dat R’s buren geïnspireerd zijn geraakt door wat er met de tuin van R. Gebeurt, en dat zij ons inschakelen om hun tuin ook mooi en duurzaam groen op te knappen…. Wordt vervolgd.