Hier doen we het voor!

We brengen een beweging op gang waardoor buurtbewoners elkaar ontmoeten door met en voor elkaar te werken aan goed onderhouden tuinen en groen. Het gezamenlijke groenonderhoud vormt de infra-structuur voor sociale verbanden en onderlinge zorg. En draagt bij aan meer biodiversiteit en betere klimaatbestendigheid.

Why: Wij geloven in een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen. In buurten waar door een sterke sociale cohesie niemand onzichtbaar blijft.

 

How: Het verbinden van de vergroeningsopgave aan informele zorgen ondersteuning.

 

What: We enthousiasmeren en ondersteunen buurtnetwerken en andere lokale samenwerkingsverbanden om Sociaal Tuinierensuccesvol uit te voeren.