Sociaal Tuinieren is in de afgelopen jaren door verschillende organisaties uitgevoerd. Veel projecten zijn door lokale nieuwsorganisaties op beeld gezet. Zo krijg je een goed beeld van hoe een project eruit ziet. Sociaal Tuinieren wordt vaak uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties. Zo creeer je de grootste impact en heb je meer draagkracht. Met elkaar zorg je voor een veilige bedding in de wijk. Sociaal Tuinieren vergroent en verblijd!

Kijk hier of een Sociaal Tuinierenproject ook in jouw gemeente past! Wij denken van wel. En wij denken graag met je mee!

'Kinderen uit de buurt hielpen met tegels sjouwen, zodat de gemeente ze af kon voeren'

Present Houten haakte aan het begin van de Corona-periode aan. Sociaal Tuinieren zorgde ervoor dat er toch nog iets voor mensen gedaan kon worden. Buiten met elkaar en op voldoende afstand. De lokale nieuwszender was er bij en maakte deze rapportage.

Met Sociaal Tuinieren geven we mensen een duwtje in de rug.
Om de tuin weer zelf te verzorgen of om te verbinden met een tuinvrijwilliger.

Woningbouwvereniging Parteon maakte deze impressie van een Sociaal Tuinieren Tuinopknapdag in Zaandam. Vrijwilligers en bewoners werkten zij aan zij -én coronaproof- om maar liefst 12 tuinen aan te pakken en te vergroenen. Het stralende weer droeg bij aan een mooie dag voor iedereen en aan de prachtige resultaten.

Met Sociaal Tuinieren geven we mensen een duwtje in de rug.
Om de tuin weer zelf te verzorgen of om te verbinden met een tuinvrijwilliger.

Blije bewoners zorgden voor ijsjes en ander lekkers op deze hete dag. Na deze grondige opknapbeurt gaan ze elkaar helpen met het onderhoud.

Sociaal Tuinieren onderscheidt zich van veel andere sociale groeninitiatieven omdat:

Het bestrijden van eenzaamheid en vergoenen van de leefomgeving hand in hand gaan.

Het gericht is op het enorme vergroeningspotentieel van privétuintjes. Meer dan 50% van Nederlandse tuinen is betegeld.

Het juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving betrekt bij de vergroeningsopgave.

Vrijwilligers deskundige begeleiding krijgen op het gebied van tuinontwerp, groenonderhoud en sociale verduurzaming.

Met Sociaal Tuinieren geven we mensen een duwtje in de rug.
Om de tuin weer zelf te verzorgen of om te verbinden met een tuinvrijwilliger.

De Stichting Sociaal Tuinieren is er om organisaties en buurtbewoners te enthousiasmeren en ondersteunen bij het organiseren van lokale Sociaal Tuinierenprojecten. Ons team bestaat uit Robertien Aberson, Elmy Everaert, Madeleine Atique Mooij, Mariska van de Riet en Marie-Louise Velthuijzen. Gezamenlijk coördineren wij de landelijke uitrol van Sociaal Tuinieren.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ELMY AVERAERT

Toen ik in 2012 Sociaal Tuinieren leerde kennen was ik meteen enthousiast. Ik regelde een partnerschap tussen Present Amsterdam en de woningcorporatie waar ik destijds werkte. Dat partnerschap bestaat nog steeds! Niet verwonderlijk want Sociaal Tuinieren biedt een bescheiden maar doeltreffende oplossing voor grote maatschappelijke problemen. De klimaatcrisis, de vergrijzing en eenzaamheid onder de groeiende groep kwetsbare mensen voor wie de grens van de zelfredzaamheid bereikt is. Doordat het beroep op eigen regie steeds groter wordt terwijl de beschikbaarheid van professionele zorg afneemt, kunnen heel veel mensen wel een steuntje in de rug gebruiken. Sociaal Tuinieren geeft dat steuntje door de mooie contacten die ontstaan tussen ouderen en andere kwetsbare mensen en de vrijwilligers en buurtbewoners die helpen met het vergroenen en weer aantrekkelijk maken van de directe leefomgeving.

In 2020 heb ik geholpen bij de oprichting van de Stichting Sociaal Tuinieren om de landelijke uitrol van dit mooie project te ondersteunen. Toen het bestuur mij eind 2022 vroeg om algemeen directeur te worden heb ik maar heel even geaarzeld. Ik heb ruime ervaring in hulpverlening, de corporatiesector en binnen het sociaal domein bij gemeenten. Mijn focus ligt altijd bij het verbinden van de leef- en systeemwereld, het stimuleren van eigen regie en samenredzaamheid en samenwerken vanuit gelijkwaardigheid. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s en iedereen die berokken is bij Sociaal Tuinieren nog meer groene impact te maken in heel Nederland.

Mariska van de Riet

Ik ben Mariska van de Riet, 42 jaar oud en moeder van 2 prachtige dochters. Ik ben betrokken bij Sociaal Tuinieren nadat ik Robertien had ontmoet tijdens een Presentdag (ik werk ook voor Present Houten), en zal me voornamelijk bezighouden met social media, de website en de nieuwsbrief. Leuk om mijn enthousiasme over groen en tuinen ook op deze manier in te zetten en niet alleen in mijn eigen voor- en achtertuin. Ik heb zin in het nieuwe seizoen!

Mensen die elkaar spreken en voortaan weten te vinden, daar gaat het óók om.

Marie-Louise Velthuijzen

Toen ik een aantal jaar geleden gevraagd werd of ik misschien wilde helpen bij een Sociaal Tuinieren project in Zaandam was ik na het eerste project verkocht! Zowel vergroenen als verbinding in buurten brengen bracht alles bij elkaar wat aan geluk kan bijdragen. Als Ecologisch Tuinontwerper is het mijn missie om zoveel mogelijk van Nederland te vergroenen en naast mooie tuinen een fijne plek te maken voor mens en dier. Sinds voorjaar 2023 werk ik voor Sociaal Tuinieren als Groenexpert en maak ik het groene gedeelte van het sociaal tuinieren zo makkelijkmogelijk voor alle organisaties die hieraan meedoen. Het is mijn taak om zoveel mogelijk vakkennis zo toepasbaar mogelijk te maken en zo te inspireren en te informeren.

Madeleine Atique Mooij

Hallo, ik ben Madeleine en ik ben sinds januari 2023 lid van het team. Ik kom oorspronkelijk uit Venezuela en woon sinds 2016 in Nederland. Ik ga mee bezighouden met onze strategische communicatie en administratieve taken om onze organisatie soepel te laten verlopen. Het concept van sociaal tuinieren is prachtig en ik kijk ernaar uit om gemeenschappen te helpen groeien en netwerken te promoten waar mensen elkaar helpen en tegelijkertijd deze wereld groener en gelukkiger te maken.

robertien aberson

Mijn naam is Robertien Aberson en ik ben sinds 2013 betrokken bij het Sociaal Tuinieren (ST) project in Amsterdam als algemeen coordinator met groene blik, vanuit mijn opleiding Tuin-en Landschapinrichting. Onze droom om na een succesvolle start in Betondorp in alle stadsdelen van Amsterdam ‘groene aandacht’ projecten te realiseren is waargemaakt. En ook in 2023 staan er weer volop mooie Tuinacties gepland!
In 2019 droomden we van een landelijke uitrol via de Stichting Present en ook die wens is uitgekomen, mede dankzij de financiële steun van het Apostolisch Genootschap. Samen met vrijwilligers tuinen opknappen van mensen die bepekt zelfredzaam zijn en graag een groene en bloeiende tuin willen inspireert mij na 10 jaar nog volop! Maatwerk ondersteuning bieden vanuit de St.ST aan de stichtingen Present die willen aanhaken bij het ST project, vind ik erg leuk. En de volgende droom? In heel Nederland is de ST methodiek verankerd in lokale netwerken!

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2021-2022 (Binnenkort vind je hier het beleidsplan 2023-2025)
Download hier onze folder
Download hier de Groene Menukaart Sociaal Tuinieren van Stichting Steenbreek

sociaal tuinieren wordt ondersteund door:

sociaal tuinieren werkt samen met:

Een van onze doelen is het vervangen van een tegel door een plant