NIEUWE SAMENWERKING STICHTING SOCIAAL TUINIEREN, APOSTOLISCH GENOOTSCHAP EN PRESENT NEDERLAND

In 2011 ging Sociaal Tuinieren van start in Amsterdam als initiatief van de Nederlandse Tuinenstichting en Present Amsterdam. Het groeide uit tot een groot succes en steeds meer Presentstichtingen in heel Nederland wilden ook aan de slag met dit prachtige concept, dat veel meer is dan het opknappen van een tuintje. Door de focus op het doorbreken van eenzaamheid en het structureel verbeteren van de leefomgeving van kwetsbare mensen sluit het naadloos aan bij de ambitie van Present. Om te zorgen dat het concept Sociaal Tuinieren op de juiste manier wordt uitgevoerd werd een landelijk kernteam opgericht. En met de gulle financiële steun van het Apostolisch Genootschap werd Sociaal Tuinieren vanaf 2020 landelijk uitgerold. 

Via Present Nederland kreeg het kernteam toegang tot hun fantastische uitvoeringsorganisatie. Daarnaast ondersteunde Present Nederland het kernteam met allerlei praktische zaken zoals de financiële organisatie.
Vele lokale Presenten omarmden Sociaal Tuinieren met verve en het kernteam werd een landelijke stichting. Dankzij de inzet en daadkracht van de vele Presentstichtingen besloot het Apostolisch Genootschap de stichting Sociaal Tuinieren financieel te blijven ondersteunen in 2023 en verder.


Op 21 december 2022 ondertekenden het Apostolisch Genootschap, Present Nederland en Stichting Sociaal Tuinieren daarom opnieuw een samenwerkingsovereenkomst. In deze driejarige overeenkomst zijn onze gezamenlijke doelstellingen opgenomen en staat beschreven wat alle partijen gaan bijdragen aan het bereiken van onze doelen.


Van links naar rechts: Deny de Jong, penningmeester raad van Toezicht, Hans Pijls, voormalig bestuurslid, Annie Chou voorzitter rvt, Pieter Cnossen, voormalig directeur Stichting Present Nederland, Robertien Aberson, programmamanager groen en biodiversiteit, Elmy Everaert, algemeen directeur, Alie van der Wal, programmaleider maatschappelijke betrokkenheid Apostolisch Genootschap