SOCIAAL TUINIEREN OPGENOMEN IN GROENE MENUKAART VAN STEENBREEK

Sociaal Tuinieren is een trotse samenwerkingspartner van Stichting Steenbreek. Onze methodiek is sinds maart opgenomen in de Groene Menukaart van Steenbreek.

Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving te vergroenen, samen met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaar, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties. 

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

De kernthema’s voor Stichting Steenbreek zijn: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.

Met de Groene Menukaart helpt Steenbreek gemeentes -samen met partners- op weg om van Steenbreek een groot succes te maken. Het is belangrijk om als gemeente energie te steken in het opstarten van een lokaal netwerk van inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties. Elke deelnemende partij heeft weer een eigen netwerk die het verhaal mee kan uitdragen. Sociaal Tuinieren is één van deze mogelijke partijen waar gemeentes bij vergroening mee samen kan werken. Hoe? Lees het in onze bijdrage aan de Groene Menukaart.