SPEERPUNTEN SOCIAAL TUINIEREN IN 2023

De afgelopen jaren is er ontzettend goed werk verricht met feestelijke tuinacties waarbij groepen vrijwilligers tuinen opknapten. Heel veel kwetsbare mensen én vrijwilligers hebben daardoor de magie van Sociaal Tuinieren mogen ervaren. Het vinden van vaste buurtvrijwilligers voor het bijhouden van tuinen blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Terwijl deze nieuwe verbindingen die we willen bewerkstelligen rondom tuinonderhoud, de echte sleutel is tot het verminderen van eenzaamheid. Ook willen we nog meer vergroenen dan tot nu toe lukt, nog meer tegels verwijderen en vervangen door groen. Daar hoort bij dat we kennis vergroten over biodiversiteit en circulariteit. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel en steeds meer partijen zijn er mee bezig. Of het nu gaat om pesticidevrij groen, hergebruik van tegels of regentonnen van gerecycled plastic.

Om die reden gaan we Sociaal Tuinieren verbreden tot buiten Present. We stimuleren nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal niveau en zetten stevig in op kennisdelen en partnerschappen met organisaties die ook werken aan een groene, gezonde leefomgeving zonder eenzaamheid.
Samengevat richten we onze inzet het komende jaar dus op:
Een grondige verankering van Sociaal Tuinieren in wijken, steden en dorpen.
Stimuleren van nog meer groen en biodiversiteit en circulair tuinieren.
Bouwen aan netwerken en nieuwe lokale en landelijke partnerschappen.
Wil jij ook Sociaal Tuinieren of samenwerken? Of heb je een andere vraag? Mail naar info@sociaaltuinieren.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.