STEENBREEK STEUNT INITIATIEF SOCIAAL TUINIEREN

Stichting Steenbreek en Sociaal Tuinieren gaan samenwerken! Met het initiatief Sociaal Tuinieren willen we zorgen voor meer groen, meer biodiversiteit, betere klimaatbestendigheid en het sociaal isolement doorbreken en dat sluit aan op de doelstelling van Stichting Steenbreek. Er wordt hierbij samengewerkt met onder meer gemeenten, hulpverleners, burennetwerken, hoveniers en kwekerijen.

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.

Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving te vergroenen, samen met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaar, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

De kernthema’s voor Stichting Steenbreek zijn: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Dat sluit aan bij onze doelstellingen, en daarom zijn we erg blij met de samenwerking!